asos, asos 2015, dotacja, dziecko, FIO, fio 2015, fundusze, grant, ministerstwo pracy, MOPS w Radomsku, mpips, pogotowie lekcyjne, pomagajmy razem, pomoc społeczna, stowarzyszenie na rzecz dzieci, świetlica, UM Radomsko, Urząd Miasta Radomsko, warsztaty artystyczne, warsztaty filmowe, warsztaty kulinarne, warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne, radomsko, dąbrowa górnicza

Członkowie naszego Stowarzyszenia to w większości osoby, które zawodowo zajmują się problematyką społeczną. Chęć pomagania innym, a w szczególności dzieciom spowodowała, iż grupa osób podjęła decyzję o założeniu Stowarzyszenia. W dniu 10.10.2006 roku zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego czasu działamy w pełni formalnie. Wydawało nam się, iż taka forma działalności pozwoli nam poszerzyć dotychczasowe spektrum działań, a jednocześnie zachęcić innych do współpracy. Jak dotychczas nasz plany udaje się realizować. Dzięki znajomości występujących problemów oraz środowisk trafiamy do dzieci i rodzin, które najbardziej potrzebują wsparcia. Trafiamy na osoby życzliwe, które chcą z nami współpracować i pomagać, a wiedza i doświadczenie zawodowe, które posiadamy, pozwala nam udzielać odpowiedniego wsparcia dla osób tego potrzebujących.

Oprócz wielu inicjatyw i podejmowanych działań, które na bieżąco można śledzić w naszych aktualnościach, współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku,  który jest naszym Partnerem strategicznym przy realizacji przedsięwzięć na rzecz dziecka i rodziny. W 2014 roku współpracowaliśmy przy realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej na terenie Radomska, prowadząc między innymi Punkt Poradnictwa Specjalistycznego oraz Pogotowie lekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Obecnie realizujemy m.in. projekt „Znajdź swoją orbitę” oraz „Agrafka – spinanie pokoleń”.  Nasze główne działania to:

  1. Prowadzenie Pogotowia lekcyjnego, w którym odbywają się: zajęcia wyrównawcze, zajęcia plastyczne, zajęcia artystyczno – teatralne, zajęcia filmowe, zajęcia językowe (język angielski) i inne.Prowadzenie dożywiania.
  2. Prowadzenie dożywiania.
  3. Organizowanie wyjazdów edukacyjno – integracyjnych dla dzieci i rodzin z dziećmi.
  4. Aktywizacja społeczności lokalnej (gry miejskie, festyny, pikniki i inne)

Staramy się na bieżąco poszerzać spektrum naszych działań.

Nasi główni Partnerzy to:

Miasto Radomsko

Zarząd Województwa Łódzkiego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

CHCESZ POMÓC? WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ.


Nie jesteśmy anonimowi. To część wolontariuszy po zakończonym Pikniku Integracyjnym 15.06.2007 r.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.