asos, asos 2015, dotacja, dziecko, FIO, fio 2015, fundusze, grant, ministerstwo pracy, MOPS w Radomsku, mpips, pogotowie lekcyjne, pomagajmy razem, pomoc społeczna, stowarzyszenie na rzecz dzieci, świetlica, UM Radomsko, Urząd Miasta Radomsko, warsztaty artystyczne, warsztaty filmowe, radomsko, dąbrowa górnicza, CAL, c.a.l, warsztaty kulinarne, warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne

Ww. konkurs realizowany był w ramach szerszego projektu „Ja i Ty – klub pokoleń” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem” we współpracy z MOPS w Radomsku. Konkurs współfinansowany był ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

W ramach konkursu zgłoszono 73 prace plastyczne, które zostały ocenione na podstawie następujących kryteriów: zgodność pracy plastycznej z podaną tematyką, wrażenie estetyczne, inwencja i pomysłowość prezentacji tematu.

Komisja Konkursowa dokonała oceny prac przyznając dziewięć nagród rzeczowych – po trzy nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych. Podczas uroczystej III Gali Radomszczańskiego Wolontariatu w Miejskim Domu Kultury wręczono nagrody laureatom.

Komisja Konkursowa dokonała oceny prac przyznając nagrody rzeczowe w:

– kategorii wiekowej 6 lat – 17 lat:

I miejsce Agnieszka Brzozowska

II miejsce Wiktoria Misterkiewicz

III miejsce Jan Rembiasz

– w kategorii wiekowej 18 lat – 59 lat:

I miejsce Pani Sylwia Dziegieć

II miejsce Pani Krystyna Gaworska

III miejsce Pan Szczepan Kołodziejski

– w kategorii wiekowej 60+ :

I miejsce Pani Aleksandra Szcześniak

II miejsce Pani Elżbieta Urbańska

III miejsce Pani Halina Dorosławska

Komisja konkursowa przyznała również 10 wyróżnień, które otrzymali:

Jolanta Dziadkiewicz

Aleksandra Wróblewska

Rafał Stolarczyk

Antoni Zygma

Maja Paradowska

Igor Gąsiorowski

Angelika Stankiewicz

Rozalia Grochowska

Pani Ewa Kaczmarczyk

Pani Anna Rokita

Gratulujemy!

DSC_0318 (Small) DSC_0319 (Small) DSC_0320 (Small) DSC_0321 (Small) DSC_0322 (Small) DSC_0323 (Small) DSC_0324 (Small) DSC_0325 (Small) DSC_0326 (Small) DSC_0327 (Small) DSC_0328 (Small) DSC_0329 (Small) DSC_0330 (Small) DSC_0332 (Small) DSC_0333 (Small) DSC_0334 (Small) DSC_0335 (Small) DSC_0336 (Small)

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.